Mỹ phát triển thành công hệ thống radar mới

Một tập đoàn của Mỹ ngày hôm qua thông báo hệ thống radar mới G/ATOR đã thành công trong thử nghiệm phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mối đe dọa từ tên lửa hành trình. Thành công này góp phần giúp các lực lượng Mỹ bảo vệ các mục tiêu có giá trị cao khỏi các mối đe dọa từ trên không như tên lửa hành trình và máy bay.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/my-phat-trien-thanh-cong-he-thong-radar-moi-49562.htm