Mỹ quay lại các bài tra nhập tích từ 2008

Gốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ hủy áp dụng bài kiểm tra nhập tịch dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, quay lại các bài thi từ năm 2008. Đây được cho là giải pháp nhằm hạn chế người xin nhập tịch.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/my-quay-lai-cac-bai-tra-nhap-tich-tu-2008-204527.htm