Mỹ ra luật mới cho các nhà thầu an ninh ở Iraq

Gốc
Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vừa nhất trí về các quy định mới mà theo họ sẽ cải thiện công tác giám sát đối với các nhà thầu an ninh tư nhân đang hoạt động ở Iraq.

Tin nóng

Tin mới