Sản lượng công nghiệp Mỹ trong tháng 9 tăng lên cho tháng thứ 3 liên tiếp, đưa tín hiệu lạc quan cho sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, các nhà kinh tế nhận định trước khi các bản báo cáo kinh tế hôm nay.

Sản lượng công nghiệp Mỹ tăng 0.2% sau khi tăng lên lần lượt 0.8% và 1% trong tháng 8 và tháng 7, theo dự báo của 77 nhà phân tích được khảo sát bởi hãng tin Bloomberg. Bản báo cáo khác có thể chỉ ra niềm tin tiêu dùng tháng này dịu lại, rời xa mức cao nhất trong năm. Sự tăng lên gần đây của các hoạt động sản xuất Mỹ là dựa trên phần nào từ sự gia tăng sản xuất của các nhà chế tạo ô tô Mỹ và hoạt động xuất khẩu tăng trưởng. Sự cải thiện này vẫn chưa dẫn đến sự tăng lên trong thị trường việc làm Mỹ, và nhấn mạnh tại sao các nhà làm chính sách Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ nói họ sẽ giữa lãi suất thấp thêm một thờ gian nữa. Các hoạt động sản xuất đang có chiều hướng tiến triển khả quan và sản lượng là có khả năng tăng lên nhưng với tốc độ từ từ” Michelle Meyer, nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng Barclays Capital ở New York. Tình trạng thất nghiệp gia tăng là lý do tại sao sự tăng lên trong niềm tin tiêu dùng cí thể bị hạn chế. Các số liệu sản lượng công nghiệp Mỹ sẽ được công bố chính thức lúc 20h:15’ hôm nay ở Washinton. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số này trong biên độ tăng giảm 0.5%. Các hoạt động sản xuất chiếm khoảng 12 % hoạt động của nền kinh tế Mỹ.