Lầu Năm Góc (Mỹ) đang có kế hoạch bắn hạ chiếc vệ tinh do thám đã hư hỏng có khả năng đâm xuống trái đất vào đầu tháng 3 tới.