Mỹ tăng cường sự hiện diện của B-2 Spirit ở châu Á - Thái Bình Dương

Bốn chiếc máy bay ném bom B-2 Spirits thuộc phi đội máy bay ném bom số 393 được triển khai từ căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri đến căn cứ không quân Andersen, đảo Guam, vào ngày 07/10 theo một phần kế hoạch tăng cường sự hiện diện của máy bay ném bom ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/28617/default.aspx