Sáng kiến xuất khẩu quốc gia của Tổng thống Obama nhằm mục đích tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm tới và hỗ trợ tạo ra thêm hàng triệu việc làm mới

Bộ Trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, ông Gary Locke vừa thông báo về một số biện pháp được đề xuất nhằm tăng cường công tác thực thi luật thương mại và giúp đỡ các công ty của Hoa Kỳ giữ được tính cạnh tranh (đặc biệt tập trung vào thực tiễn hoạt động nhập khẩu vi phạm pháp luật Hoa Kỳ từ các nền kinh tế phi thị trường (NME)). Những bước tiến này sẽ hỗ trợ cho Sáng kiến xuất khẩu quốc gia của tổng thống Obama nhằm mục đích tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm tới và hỗ trợ tạo ra thêm hàng triệu việc làm mới Một số đề xuất mới sẽ đảm bảo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Sáng kiến xuất khẩu quốc gia tập trung vào ba khía cạnh chủ chốt: tạo dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, mở rộng điều chỉnh các chiến lược xúc tiến thương mại và cải thiện việc tiếp cận các khoản tín dụng và tiếp tục thực thi một cách nghiêm ngặt các đạo luật thương mại của Hoa Kỳ. Như một phần của nỗ lực đó, Bộ trưởng Locke đã chỉ đạo Cục Thương mại quốc tế trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành khảo sát thực tiễn các công tác phòng vệ thương mại nhằm xác định xem cách thức mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của những công cụ thực thi hiện tại của Bộ thông qua những thay đổi về thủ tục hành chính và các quy định. Trên cơ sở sự xem xét này, Bộ Thương mại đã phát triển một danh sách gồm 14 đề xuất sẽ giúp tăng cường sự thi hành các đạo luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Bộ Trưởng Locke tuyên bố: “Bộ máy hành chính của Tổng thống Obama đã cam kết sẽ thực thi một cách quyết liệt các Đạo luật thương mại để đảm bảo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp và người lao động của Hoa Kỳ - đó là cỗ máy tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ”. “Tuyên bố ngày hôm nay là một minh chứng khác cho việc tiếp tục nỗ lực tăng cường cho các công cụ thực thi pháp luật thương mại” Cục Thương mại quốc tế trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho Sáng kiến xuất khẩu quốc gia thông qua việc thực thi các đạo luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp, điều này sẽ tạo cho các ngành công nghiệp Hoa Kỳ và người lao động của họ một cơ chế minh bạch và đáng tin cậy để tìm kiếm giải pháp thay thế từ các hoạt động thương mại không lành mạnh gây cản trở sự cạnh tranh trên thị trường Hoa Kỳ và quốc tế. Dưới bộ máy hành chính của Tổng thống Obama, Cục Thương mại quốc tế tiếp tục đẩy mạnh công tác thực thi các đạo luật Thương mại của Hoa Kỳ. Trong năm 2009, Cục quản lý xuất nhập khẩu thuộc ITA đã khởi xướng 34 vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp (so với 19 vụ trong năm 2008), tỉ lệ tăng là 79%. Số lượng các vụ việc điều tra liên quan đến các nền kinh tế phi thị trường chiếm khoảng chừng 1/3 số lượng các vụ mà Cục quản lý nhập khẩu đã tiến hành./.