Ngày 29-3, tại Bonn (Đức) bắt đầu diễn ra cuộc đàm phán kéo dài 2 tuần của LHQ nhằm thảo luận về biến đổi khí hậu. Đây là vòng đàm phán mới nhất trong nỗ lực nhằm đưa ra một thỏa thuận cuối cùng kiểm soát khí thải CO2 và các khí khác, được coi là nguyên nhân làm trái đất ấm lên.