(CAO) 8 người chết trong đó có một nhân viên y tế bị thiệt mạng khi một tay súng xả hàng loạt đạn vào nhà dưỡng lão ở North Carolina, Mỹ.