(Vitinfo) - 3 ngân hàng hàng đầu của Mỹ là Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase đã thống nhất thành lập một nguồn quỹ trị giá ít nhất 75 tỷ USD nhằm bình ổn thị trường tín dụng.