Mỹ - Trung chiến tranh thương mại, tôm hùm chịu trận

Gốc
Khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra, những ngư dân đánh bắt tôm hùm tại vùng biển Maine đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong công việc hàng ngày.

Minh Nguyệt Video: South China Morning Post