ND - Theo Reuters, ngày 16-1, đằng sau những cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Afghanistan, Mỹ và Anh bắt đầu mâu thuẫn về chiến thuật quân sự mà quân đội các nước NATO đang áp dụng ở tại nước này để chống lực lượng Taliban và các tổ chức al Qaeda.