(Vitinfo) - Hôm 17/12, Lầu năm góc xác nhận, quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh NATO (Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) đã cân nhắc lại kế hoạch về Afghanistan, do những lo ngại trước một năm đẫm máu nhất ở Afghanistan kể từ năm 2000.