Ngay khi JP Morgan Chase (JPM) quyết định nâng mức giá mua lại cổ phiếu của ngân hàng Bear Stearns (BSC), thị trường chứng khoán Mỹ dần dần chuyển từ đỏ sang xanh.