Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỹ xây dựng căn cứ quân sự tại Ôxtrâylia

Mỹ sẽ khởi công xây dựng một căn cứ thông tin quân sự mới tại Tây Bắc Ôxtrâylia.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254673/Default.aspx