Chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush đang xem xét dành cho Lầu Năm Góc và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) một thẩm quyền mới để tiến hành các hoạt động "bí mật" ở các khu vực bộ lạc của Pakixtan.