N85, N95 và N96 _ độ sáng và thời gian tiết kiệm nguồn, ai hơn?

Gốc
XHTTOnline: Một trong những đặc điểm của N85 vượt trội hơn so với N95 8GB và N96 đó chính là nó sử dụng màn hình OLED. Với màn hình này thì khả năng tái tạo độ sắc nét và độ sáng của màu...

Tin nóng

Tin mới