Naftogaz Ukraina ký thỏa thuận khoản vay 500 triệu USD mua khí đốt

Gốc
Naftogaz Ukraina đã ký một thỏa thuận vay về thu hút dòng tín dụng dưới sự bảo lãnh Ngân hàng Thế giới 500 triệu USD để mua khí đốt, dịch vụ báo chí của công ty cho biết hôm 31/12.

Naftogaz của Ukraina đã ký một hợp đồng vay với Citi và Deutsche Bank. Dòng tín dụng này được đảm bảo của Ngân hàng Thế giới, cung cấp đảm bảo nhà nước dưới hình thức quỹ năng lượng bổ sung, tuyên bố cho biết.

Naftogaz Ukraina ký thỏa thuận khoản vay 500 triệu USD mua khí đốt - Ảnh 1

Trụ sở Naftogaz Ukraina

Dòng tác tín dụng có hiệu lực bốn năm: hai năm cho mua khí đốt và hai năm để trả nợ. Đồng thời được biết rằng các điều kiện tín dụng này kinh tế hơn so với các thỏa thuận tín dụng khác của Naftogaz.

Theo các điều khoản của hợp đồng, Naftogaz sẽ tiếp tục mua khí theo hợp đồng hiện tại, thay đổi hình thức thanh toán trả trước để thanh toán sau khi giao hàng. Đồng thời, Naftogaz có nghĩa vụ trả nợ các khoản vay trong 12 tháng kể từ ngày được vay.

Hồng Hà (theo Sputnik)

Tin nóng

Tin mới