Nai rừng may mắn né được vuốt sắc của đại bàng

Gốc
Mặc dù chú nai rừng đang ngơ ngác đứng trên mỏm đá nhưng đại bàng vẫn quắp hụt nhiều lần và kết cục đại bàng phải bỏ cuộc.

Theo Danviet

Tin nóng

Tin mới