Năm 2007: 88% xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ

Gốc
QĐND Online – Đây là con số đã được Cục Thương binh liệt sĩ và người có công (thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội) khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai kế hoạch công tác năm 2008...

Tin nóng

Tin mới