Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2007, có 11 lao động VN chết ở Hàn Quốc

Gốc

Ba bộ LĐ-TB-XH, Y tế và Ngoại giao sẽ sang tìm hiểu tình hình lao động VN ở Malaysia

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/217677.asp