Trong năm 2007, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã đạt doanh thu tăng gấp 13 lần so với năm 2006...