Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2007: Hỗ trợ hơn 330.000 căn nhà cho các hộ nghèo

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Thực hiện quyết định 134 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ có đời sống khó khăn, đến hết năm 2007

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/21/032011/5519