Năm 2007, Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp thực phẩm và nông sản chủ yếu cho Cuba với tổng giá trị xuất khẩu sang quốc đảo này lên tới 600 triệu USD.

small_8760.jpg Trong năm 2007, nhập khẩu nông sản của Cuba từ Mỹ về khối lượng là xấp xỉ như nhau, tuy nhiên do giá nông sản và chi phí vận chuyển đều tăng khiến giá thành xuất khẩu đã tăng 30 triệu USD trong năm vừa qua. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Mỹ sang Cuba đạt 570 triệu USD. Trong số các bang của Mỹ thì California xuất khẩu nhiều thực phẩm nhất sang Cuba, với 180 triệu USD trong năm vừa qua. Trước đây, Mỹ đã cấm vận quan hệ thương mại với Cuba, kể cả các khách du lịch từ Mỹ sang quốc đảo này, tới gần 50 năm. Tuy nhiên năm 2000, Quốc hội Mỹ đã cho phép chính phủ Cuba mu thực phẩm và nông sản của Mỹ bằng hình thức trả tiền mặt. Và kể từ tháng 11/2001, Cuba tiến hành mua nông sản từ Mỹ. Đến năm 2003, Mỹ chính thức trở thành nhà cung cấp nông sản hàng đầu cho Cuba. Kể từ năm 2001 đến nay, tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Cuba từ Mỹ đạt 2,7 tỷ USD. Hiện các công ty của Mỹ ở 35 bang xuất khẩu gần 1.600 mặt hàng nông sản sang Cuba, trong đó các mặt hàng chủ lực bao gồm lúa mỳ, thịt gà và đậu tương.