Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2007, ngành thủy sản ghi dấu ấn

ND - Năm nay xuất khẩu thủy sản (XKTS) có tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường chuyển dịch theo hướng tích cực mặc dù thị trường XKTS vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112125&sub=55&top=38