Năm 2007, Sơn La thu 150 tỷ đồng từ nghề cá

Gốc
Từ sự ưu đãi của thiên nhiên suối lắm, ngòi nhiều, nên cá là nguồn thức ăn chính của người miền núi nói chung, người Thái nói riêng. Đã được khái quát thành một câu nói vần điệu: “Pay Kin Pa, Ma Kin Lẩu, Tẩu Nòn Sứa Hôm Pha” (đi ăn cá, về uống rượu, đêm ngủ đệm đắp chăn bông)...

Tin nóng

Tin mới