Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2007 của UBND TP.HCM, trong năm qua trên toàn địa bàn TP đã xảy ra 13.367 vụ vi phạm xây dựng...