Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2008 dài hơn 1 giây

Báo Tiền Phong
Gốc

Hiệp hội đo lường thời gian quốc tế vừa quyết định kéo dài thời gian của năm 2008 thêm 1 giây. Theo hiệp hội này, sự thay đổi trên sẽ không gây vấn đề gì đối với cách tính thời gian của máy tính cũng như điện thoại di động.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081213211533.aspx