Hanoinet - Ngày 17/1, Sở NN & PTNT HN đã khởi công hạng mục tại xã Liên Mạc (Từ Liêm) thuộc Dự án tuyến tả, hữu sông Hồng, mở đầu cho các dự án tu bổ đê điều thường xuyên TP HN năm 2008.