Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2008, dự kiến giảm thuế TNDN xuống 25%

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức và cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đối với Dự thảo Dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/159073