Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2008 kinh tế tăng trưởng khá trong bối cảnh lạm phát cao

Gốc

Năm 2009 tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/241611.asp