Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2008, mức chi cho xã hội tăng hơn năm 2007

Gốc

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008 đã được các đại biểu tán thành thông qua với tỷ lệ 89,45%.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17782