Đây cũng là dự báo do Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) nêu ra trong báo cáo về “Triển vọng phát triển ngành năng lượng gió”. Theo đó, tới năm 2030, nguồn năng lượng gió có thể tạo ra 20% sản lượng điện quốc gia, tương đương tổng công suất của các nhà máy điện hạt nhân của cả nước Mỹ hiện nay gộp lại