Năm 2008 phấn đấu tự túc đủ rau xanh

Gốc
Năm 2008, cùng với việc hoàn chỉnh kế hoạch bảo đảm hậu cần theo phương án tác chiến và phục vụ tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, BTL Quân khu tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất...

Tin nóng

Tin mới