Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2008, Quốc hội dự kiến thông qua 24 dự án luật

Trong năm 2008, với hai kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét 54 dự án luật, pháp lệnh, trong đó thông qua 24 dự án luật.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228477/Default.aspx