Năm 2008 sẽ cố gắng giải quyết vấn đề hai quốc tịch

Gốc
Năm 2008, công tác kiều bào sẽ được đẩy mạnh hơn nữa với nỗ lực giải quyết vấn đề hai quốc tịch, Việt kiều sở hữu nhà...

Tin nóng

Tin mới