Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2008: TP.HCM vẫn là đại công trường

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Năm 2007, TP.HCM là một đại công trường với hàng chục dự án được triển khai. Năm 2008 TP sẽ tiếp tục là đại công trường...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/31/114451/5008