Năm 2008 xây mới 51,5 triệu m2 nhà ở

Gốc
(HNM) - Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2008, đã có 51,5 triệu m2 nhà ở được xây mới, trong đó khu vực đô thị có 28,86 triệu m2. Đồng thời, đã hình thành được 150 sàn giao dịch bất động sản (BĐS), 63 cơ sở đào tạo môi giới, định giá, quản lý giao dịch BĐS và nghiên cứu hình thành chỉ số giá BĐS để điều hành thị trường.

Tin nóng

Tin mới