Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009: Các công ty nhà nước Hàn Quốc sẽ tăng đầu tư thêm 7,1 tỷ USD

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - MSF cho hay theo kế hoạch mà các công ty trình Tổng thống Lee Myung-Bak, 25 công ty nhà nước chủ chốt sẽ dành 57.000 tỷ won vốn đầu tư cho năm tới, tăng 18,5% so với năm 2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=120189