Năm 2009: Diện tích gieo cấy lúa tăng gần 30 nghìn ha

Gốc
– Bộ NN&PTNT cho biết, diện tích gieo cấy lúa cả năm 2009 ước đạt 7.429,4 nghìn ha, tăng gần 30 nghìn ha so với năm trước. Với diện tích lúa tăng cao đã góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lúa trong năm 2009.

Cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt cả nước năm 2009 ước đạt 43,5 triệu tấn, tăng 0,4% so với sản lượng năm trước. Riêng năng suất lúa cả năm ước đạt 52,6 tạ/ha, tăng 0,3 tạ /ha. Cũng theo Bộ NN&PTNT, sản lượng lúa cả năm ước đạt 39 triệu tấn, tăng 316 nghìn tấn. Sở dĩ sản lượng lúa tăng cao như vậy là do sản lượng vụ lúa đông xuân tăng cao đạt khoảng 370 nghìn tấn so với năm trước. Được biết, trong tháng 9/2009, các địa phương miền Bắc tiếp tục tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa và các cây rau màu. Thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu ở vùng Bắc Trung bộ và mùa sớm ở vùng đồng bằng Bắc bộ./..

Tin nóng

Tin mới