Năm 2009, Đông Á tăng trưởng chậm nhất trong 8 năm

Hanoinet - Ngân hàng Thế giới nhận xét những chính sách kích thích ngành tài chính phát triển, những đợt cắt giảm lãi suất liên tục đã không thể ngăn kinh tế toàn cầu đi xuống và ngăn tác động của thời kỳ tín dụng thắt chặt tệ hại nhất trong 7 thập kỷ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=115618