Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009, giá cao su thế giới sẽ giảm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo báo cáo nghiên cứu của ông Nguyễn Quốc Chinh – chuyên gia phân tích thị trường nông sản của Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, giá cao su sẽ bình ổn trở lại sau cơn chấn động của suy thoái tài chính và rút tiền đầu tư

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109767