Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009, Hà Nội hoàn thành di dời các hộ dân ra ngoài trường học

ND - Trên địa bàn Hà Nội hiện còn 275 hộ dân sinh sống trong khuôn viên các trường học. Từ năm 2003-2008, thành phố di dời được 125 hộ (chiếm khoảng 31%).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125316&sub=67&top=40