Năm 2009: "Ma sát thương mại" Trung Quốc sẽ nguy cấp

Gốc
VIT- Tăng trưởng kinh tế chậm và u ám khiến bảo hộ thương mại và tranh chấp thương mại quốc tế gia tăng là một quy luật cơ bản. Những xung đột nghiêm trọng do suy thoái kinh tế thế giới mang lại vẫn sẽ tiếp tục, các chính sách bảo hộ thương mại cũng xuất hiện từ khủng hoảng kinh tế.

Tin nóng

Tin mới