Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009 - Năm Ngoại giao Văn hóa

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Năm 2008 được lấy là năm Ngoại giao kinh tế (phát triển kinh tế đất nước làm mục tiêu trọng tâm), góp phần kêu gọi, ổn định đầu tư, mở rộng thông tin kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh công tác tham tán kinh tế ở nước ngoài...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/192703