Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch phát triển quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học chi phí thấp từ rơm và đầu năm tài chính 2009 sẽ chào bán quy trình sản xuất cho các nước sản xuất gạo châu Á khác.

small_8021 Hiện nhiên liệu sinh học chủ yếu được sản xuất từ bắp và cây mía đường nhưng vì những loại cây này cũng được sử dụng làm lương thực nên việc sử dụng chúng để sản xuất năng lượng sẽ khiến giá cả tăng vọt. Trong khi đó, rơm lại thường bị vứt đi. Chính phủ Nhật Bản hi vọng sẽ có được nguồn năng lượng ổn định bằng cách giúp các quốc gia châu Á khác sản xuất nhiên liệu sinh học từ rơm, vốn có chi phí thấp và số lượng lớn. Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản dự kiến kể từ năm tài chính 2008 sẽ bắt đầu thử nghiệm các quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ rơm. Công nghệ chiết xuất ethanol sinh học từ rơm đã có sẵn, do đó mục tiêu của bộ là áp dụng công nghệ này vào quy trình sản xuất thương mại bằng việc lập quy trình trong mọi khâu từ thu gom, vận chuyển rơm tới sản xuất và sử dụng nhiên liệu được tạo ra. Nhật Bản dự định trước tiên sẽ hỗ trợ cho Trung Quốc và Thái Lan vì những nước này đã có các nhà máy nhiên liệu sinh học và bắt đầu sản xuất loại nhiên liệu này. Trong vụ 2006/07, Trung Quốc sản xuất 130 triệu tấn gạo trong khi Thái Lan sản xuất 19 triệu tấn. Nếu áp dụng công nghệ của Nhật Bản, lượng rơm này sẽ cho sản lượng 80 triệu kilo lít ethanol sinh học/năm, nhiều hơn mức tiêu thụ xăng dầu hàng năm của Nhật Bản khoảng 50%. Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc sử dụng rơm để sản xuất nhiện liệu sinh học không chỉ giúp kiềm chế sự tăng giá bắp mà còn giúp bảo vệ môi trường bằng việc góp phần hạn chế sử dụng xăng dầu làm nhiên liệu.