Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009 sẽ khó khăn về định giá đất

Tình trạng giá đất do các địa phương quy định chưa sát với giá đất trên thị trường dẫn đến việc bồi thường đất còn nhiều khó khăn. Năm tới, dự đoán, Việt Nam...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/30/115443/12116