Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009 vẫn ưu tiên đầu tư cho CNTT-VT

Báo Tiền Phong
Gốc

(TNO) Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được coi là lĩnh vực đặc biệt ưu tiên trong năm 2009. Các dự án mang tầm quốc gia liên quan đến nhiều bộ ngành khác nhau và hỗ trợ các tỉnh khó khăn sẽ là trọng tâm của việc đầu tư.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081209155611.aspx