Hanoinet - Đó là mục tiêu đã được đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) vừa tổ chức đầu tuần này.