Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năm 2009, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, tính đến hết năm 2008, trong tổng số 439 cơ sở phải xử lý ô nhiễm triệt để trong giai đoạn I của kế hoạch, có 81 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=120183